Gela-gelatin®

Paletten Gela Liquid® drums
Transportverpakking: per palet 18 stuks van 25 kg

 

Framställningssystem Gela Gelatin ® i blockform enligt PH Liquid patent

Block Gela Gelatin® Fortior

Sammansättning:

66 l vatten
11 kg CarboHydraten
14 kg Gela Gelatin®
3 kg nitritsalt
3 kg glycerine
3 kg PH Liquid Extract 6014 
100 kg Gela Gelatin® Buffertsystem

Block Gela Gelatin® Forti

Sammansättning:

72 l vatten
8 kg CarboHydraten
11 kg Gela Gelatin®
3 kg nitritsalt
3 kg glycerine
3 kg PH Liquid Extract 6014 (BufferPH : 4,4)
100 kg Gela Gelatin® Buffertsystem

Framställningssystem:

Samma metod för båda recepten.

Vattentemperatur från början: högst 20ºC. Tillsätt gelatin i kornform och låt svälla i ca 30 minuter.

Värm upp till 60ºC och tillsätt övriga ingredienser i ordningsföljd under kontinuerlig omrörning. Höj temperaturen till 80ºC och behåll den temperaturen minst 5-10 minuter tills Gela Gelatin® är helt klart. Det är mycket viktigt att hålla temperaturen på 80ºC i 15 minuter för att döda alla jästämnen och svamporganismer som kan finnas i vattnet.

Förvaring av buffertbehandlade block av Gela Gelatin®

Häll helt enkelt över dem i därför avsedda plastpåsar som placeras i en köttlåda och på det sättet automatiskt får rätt form när de svalnar för förvaring i kylen. När Gela Gelatin® skall användas kan det helt enkelt plockas ut ur plastpåsen och åter värmas upp till rätt temperatur för användning som övertäckning och skydd mot uttorkning av leverpastejer, syltor, o.sv. samt eventuellt även på salami.

 

 

 

Apparat för framställningssystemet:

En panna med dubbla väggar i inox eller aluminium, med ång- eller varmvattenuppvärmning.

Det här framställningssystemet av egen produktion är mycket ekonomiskt och enkelt att använda eftersom den genomsnittliga kostnaden per kg ligger på 1.50 EURO/kg för buffertbehandlad Gela Gelatin® Fortior och 1.45 EURO/kg för buffertbehandlad Gela Gelatin® Forti.

För total produktformulering och användning: se www.ph-liquid.com

 


More technological information under construction.